Sensorisch profiel

Praktische info

Prijs:
Het laten opmaken van een sensorisch profiel, kost 150 euro.
Hierin is inbegrepen:
- de vragenlijst
- de verwerking tot het regenboogprofiel
- uitgebreid verslag met hulpmiddelen per zintuig of patroon

 

Aanmelden en verloop:

- stuur via de contactknop een mail met daarin naam, leeftijd en eventuele diagnose van het kind.

- er wordt zo snel mogelijk terug contact opgenomen om concreet afspraken te maken ivm de vragenlijst en betaling.

 

Coachingstraject
Voor meer info over het coachingstraject rond het sensorisch profiel, kan je terecht op onze pagina 'equicoaching'.

 

 

Wat is het?

Een sensorisch profiel breng in kaart op welke zintuiglijke prikkels een persoon overgevoelig of ondergevoelig reageert. 

Bij Hipponia is het mogelijk om een sensorisch profiel te laten opmaken van kinderen tussen 4 en 12 jaar.

 

Waarom een sensorisch profiel laten opmaken?

Wanneer een kind of volwassene moeilijkheden ervaart wat betreft de sensorische prikkelverwerking, kan dit invloed hebben op communicatie, welbevinden en zelfs op de volledige algemene ontwikkeling.

Waar in eerste instantie vaak gedacht wordt aan kinderen met een mentale beperking, wordt langzaamaan ook meer en meer aandacht geschonken aan de zintuigelijke verwerking van kinderen met een normale of hoge cognitie.

En gelukkig maar. Denk maar aan de kinderen die zich ‘flink’ gedragen op school, om dan thuis te ontploffen.

De kans is groot dat door het opmaken van een sensorisch profiel van dit kind, we een kijkje kunnen nemen onder de ijsberg van gevoelens en zo beter kunnen inspelen op de zintuigelijke noden.

 

Werkwijze

Bij Hipponia werken we met het regenboogprofiel van Olga Bogdashina. Dit profiel is geschikt voor kinderen van 4 tem 12 jaar. De gekende zintuigen zien, horen, ruiken, smaak en voelen komen aan bod, maar ook de minder gekende zintuigen proprioceptie (prikkels die van binnenuit komen) en het vestibulair systeem (lichaamsbewegingen) worden in kaart gebracht.

 

Ouders kennen hun kind het beste. Het profiel wordt opgesteld aan de hand van een zeer uitgebreide vragenlijst met sensorische kenmerken, die door de ouders ingevuld moet worden.

Deze vragenlijst wordt nadien verwerkt tot het regenboogprofiel, het sensorisch profiel van het kind. Aan de hand van dit profiel wordt een uitgebreid verslag gemaakt met een opsomming van de over - of ondergevoeligheden per zintuig en hulpmiddelen die ingeschakeld kunnen worden.

 

Vrijblijvend coachingstraject na afname.

Na een afname  van een sensorisch profiel van jullie kind bij Hipponia, is het mogelijk een traject op te starten waarbij we het kind op een laagdrempelige manier laten kennismaken met zijn sensorische profiel.

De onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: hoe werkt zintuiglijke prikkelverwerking, welke prikkels komen bij mij wél of net niet hard binnen, welke hulpmiddelen zijn er voor handen, .. ?