Het orthopedagisch paardrijden zijn individuele paardrijlessen voor kinderen tussen 
3 en 10 jaar met extra ondersteuningsnoden. 
Dit kan heel breed genomen worden, bv. kinderen met (kenmerken van) autisme, ADHD, een verstandelijke beperking, hoogbegaafdheid of motorische moeilijkheden.

Kort samengevat: kinderen die moeilijk hun weg vinden tussen het aanbod van de klassieke maneges.

 

De lessen zijn heel laagdrempelig en worden aangepast aan de ondersteuningsnoden van het individuele kind. 

Hierdoor zal de invulling ervan er bij elk kind anders uit zien. Het ene kind zal paardrijlessen krijgen die meer gaan richting het rijden zelf, en andere kinderen zullen meer plezier beleven aan grondwerk, het verzorgen van de paarden, ontspanningsoefeningen, etc. 

Orthopedagogisch paardrijden

Praktische info

Prijs:
Een les orthopedagogisch paardrijden duurt 1 uur en kost 55 euro. 

 

Opgelet: om volledig verzekerd te zijn wanneer we aan de slag gaan met de pony's, dienen al onze ruiters verplicht een lidmaatschap en verzekering te nemen via onze club (20 euro per jaar, terugverkrijgbaar via jullie ziekenfonds) bij Paardensport Vlaanderen.
Meer info krijgen jullie bij aanmelding.

 

Aanmelden en verloop:

- stuur via de contactknop stuur een mail met daarin een (korte) voorstelling van het kind.

- er wordt bekeken op welke momenten er nog een vrije plaats is. Jullie zullen de keuze krijgen om wekelijks of tweewekelijks op een vaste dag en vast uur, een les te nemen. De lessen kunnen dus niet losstaand geboekt worden.

- de eerste les is een intakeles waarbij de ouders aanwezig mogen blijven.

- vanaf de tweede les gaan de lessen door zonder aanwezigheid van de ouders.