Schoolse vaardigheden with a touch of Hipponia

 

De leerstofbegeleiding is er voor kinderen van de 3de kleuterklas tot het 6de leerjaar die moeilijkheden ondervinden met leerstof op school.

 

Bij Hipponia geen klassiek uur met oefeningen maken aan de tafel.

We gaan actief aan de slag met de leerstof, met ondersteuning van de pony's of honden.

Enkele voorbeelden van activiteiten uit onze sessies leerstofbegeleiding:

- rekenen: op de pony de maaltafels automatiseren, cijferoefeningen leggen in de piste, ..

- taal: leestraining met ondersteuning van leeshonden Spooky en Yoko, ..

- schrijven: voorbereidende schrijfoefeningen uit de methode 'schrijfdans' uitoefenen op de pony, in het zand, met materialen uit de natuur ..

- WO: de landkaart van Europa tekenen in de piste en deze bewandelen met de pony.

 

Whitney zal tijdens deze sessies werken adhv de methode 'Anders Leren Met Paarden', aangevuld met haar eigen ervaring als leerkracht in het buitengewoon onderwijs.

We gaan niet alleen actief aan de slag, maar zorgen ervoor dat de leerstof visueel wordt voorgesteld, ideaal voor de beelddenkers onder ons!

 

 

Ponyklas

Praktische info

Prijs:
Een les leerstofbegeleiding duurt 1 uur en kost 55 euro.

 

Opgelet: om volledig verzekerd te zijn wanneer we aan de slag gaan met de pony's, dienen al onze ruiters verplicht een lidmaatschap en verzekering te nemen via onze club (20 euro per jaar, terugverkrijgbaar via jullie ziekenfonds) bij Paardensport Vlaanderen.
Meer info krijgen jullie bij aanmelding.
 

Aanmelden en verloop:

- stuur via de contactknop een mail met daarin een (korte) voorstelling van het kind en ondersteuningsnood. 

- er wordt bekeken op welke momenten er nog een vrije plaats is.
Om een bepaalde regelmaat in de begeleiding te voorzien en het snelste vooruitgang te boeken, zullen de sessies leerstofbegeleiding wekelijks, op een vaste dag en vast uur ingepland worden.

- indien nodig zal Whitney contact opnemen met de school om samen te bekijken waar we kunnen ondersteunen.

- er wordt op voorhand geen einddatum vastgelegd, maar is volledig afhankelijk van de stappen die het kind zet tijdens de begeleiding. Deze wordt geregeld afgetoetst met ouders en school.